Petitie: red de Wal-Vis

Wal-Vis is een goed gesorteerde viskraam met veel vaste klanten in en uit de omgeving Nijkerk. De gemeente Nijkerk wil woningbouw realiseren aan te Torenstraat, de plek waar wij al 20 jaar onze viskraam hebben. Na anderhalf jaar overleggen bij de gemeente is er geen oplossing bereikt en lijkt het erop dat wij moeten vertrekken. Daarmee komt er een einde aan een goede viskraam in Nijkerk, wij willen niet in binnen stad omdat wij dan ivm het parkeren onmogelijk te bereiken zijn voor bedrijven en particuleren

Het gaat er bij ons niet in dat er nergens binnen Nijkerk een goede en bereik- bare plek is te vinden waar wij ons bedrijf kunnen voortzetten.

Vindt u dat ook? En wilt u dat de viskraam in Nijkerk moet blijven en dat Nijkerk(de Nijkerker) een goede viskraam verdient? en op een mooie plek (Parkeerplaats Watergoor) Steun dan de petitie en teken deze!!!
Red de Wal-vis!

Teken hier de petitie